Skip to Content

Ik werk met een open houding, de ontmoeting staat centraal. Je mag zijn zoals je bent maar ik ga niet in alles mee. Ik geef feedback om jou aan te zetten tot zelfonderzoek en tot bewustzijnsmomenten te komen. Vanuit rust waak ik ervoor dat er een actieve stroming gaande blijft. Bij het coachtraject gaan we samen op pad. Langer bij situaties stilstaan, stiltes ervaren, leegte ervaren, weerstand voelen, geprikkeld en verrast worden.

Wie ben jij tijdens het coachproces, welke interactie ontstaat er tussen ons. Wat is de verbinding met de buitenwereld. Hoe sta je in jouw omgeving. Zichtbaar worden voor jezelf en ontdekken waar de ruimtes liggen. Word je door de verandering een ander mens of treed je door de verandering meer als jezelf naar buiten? Na het bewustwordingsproces verken ik samen met jou nieuwe mogelijkheden en wat jij nodig hebt om verder te gaan. Hoe veranker je het geen, wat je hebt ontwikkeld en treedt je daarmee naar buiten.

Mijn persoonlijke stelling is, coachen begint waar adviezen ophouden maar er zijn natuurlijk situaties waarvoor goede adviezen op hun plek zijn. Deze zal ik je zeker niet onthouden.

Website design door: The Imagineering Suite © 2022
Erik Stoute Coaching